U bent hier

Home

selectie

Verloopt de kweek voorspoedig dan is al snel het hok te klein.

Tijdig selecteren is de juiste oplossing. Dit is sneller geschreven dan gedaan en voor de beginnende liefhebber meestal een groot probleem. Niet op alle onderdelen is een vroegtijdig kwaliteitsoordeel te vellen, zo ontstaat de juiste snavellijn onder invloed van de vulling van de voorkop, iets wat pas op later leeftijd tot stand komt. Kleur en tekening is pas goed te beoordelen na de laatste rui. De stand en de wat afstaande vleugelbogen is echter iets wat van jongs af aan aanwezig moet zijn. Tonen ze dit op een leeftijd van circa zes weken niet, dan zullen ze het ook later niet doen.

Het is verstandig voordat voor de 1e maal met de selectie begonnen wordt, de standaard goed door te lezen en de hulp in te roepen van een ervaren liefhebber van het ras. Maak als beginnend liefhebber gebruik van bijeenkomsten die de figuritaclub organiseert. Hier wordt altijd over de Figurita gesproken en meestal zijn er jonge dieren aanwezig die beoordeeld worden, een activiteit waar veel van te leren valt.